Springer Mellans Hund

Vid årsmötet utser vi Springer Mellans hund i grenarna agility, bruks, freestyle, jakt, lydnad, nose work, rallylydnad, utställning och viltspår. Det är bara officiella resultat som räknas och du får själv skicka in dina resultat för att vara med i uttagningen.

Vi utser också Springer Mellans Allroundhund, Aktivitetsmästare och Deltagarmästare!
För att vara med i uttagningen av Springer Mellans Allroundhund ska du skicka in resultat från minst tre olika grenar.

Du får välja om du vill ansöka om aktivitetsmästare eller deltagarmästare. Du kan inte delta i båda grenarna under samma år. Däremot får man räkna och skicka in resultat från inofficiella tävlingar och kurser för att vara med och tävla för Deltagarmästaren.

Styrelsen förbehåller sig rätten att vid behov göra justeringar i poängberäkningssystemet.

ANMÄLAN
I anmälan ska följande finnas: Hundens hela namn, registreringsnummer, ditt namn och adress, telefonnummer och mailadress till dig själv samt om du önskar få en rosett eller endast stå med på resultatlistan. Ägaren skall vara medlem i Springerklubben/Lokalavdelning Mellan. Hunden ska vara registrerad i Sverige. Resultaten skall vara tagna i Sverige under tiden 1 januari - 31 december.

Glöm inte att skriva vilken gren du anmäler din hund till! 
Den är endast resultat för året som får räknas!

Skicka in din anmälan för årets resultat till springermellan@gmail.com. Sista dagen för att skicka in anmälan är 15 januari efterföljande år. 


Statuter för tävlan om Springer Mellans Hund

AGILITY
Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått a) flest pinnar oavsett klass, b) flest starter under året, c) högst sammanräknad poäng på alla starter under året.

Agility
Klass 1
Klass 2
Klass 3

Pinne
10
12
14

Felfri/Nollad           Cert
6
8
10                             16


BRUKS
Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått a) högsta meriten (högsta klassen), b) högsta poängen i sina protokoll sammanlagt för alla starter under året.

Bruks
Apell
Lägre
Högre
Elit

Godkänd
7
9
11
16

Uppflyttad       Uppflyttad+Klassvinst      Cert
10                      11
12                      13
14                      15
                                                                      18


FREESTYLE
Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått a) flest klassvinster, b) högsta sammanlagda resultatet för alla starter under året, c) flest starter under året.

Freestyle
Klass 1
Klass 2
Klass 3

Klassvinst med uppflyttningspoäng
6
8
10

Uppflyttad
5
7
9


JAKTPROV
Räkna max tre starter under året. Vid lika poäng vinner den med högsta meriten.


Vattenprov
Nybörjarprov B
Nybörjarprov A
Fältprov:
1:a pris öppen klass
2:a pris öppen klass
3:e pris öppen klass
Segrarklass, placering 1-4
Diplom

Godkänt
4
12
14

22
20
18
26
24


LYDNAD
Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått a) flest klassegrar, b) flest 1:a pris på alla starter under året, c) alla resultat under året sammanräknade, d) alla poäng på protokollen för året sammanräknade.

Klass
Startklass


Klass 1
Klass 2
Klass 3

Godkänd
5

1:a pris med klassvinst
11
13
15

Uppflyttad
8

1:a pris                 2:a pris                  3:e pris
10                         8                            6
12                         10                           8
14                         12                           10


NOSE WORK
Räkna max tre starter under året. Resultat från doftprov samt officiella nose work tävlingar i antingen TSM eller TEM sammanräknas enligt nedanstående poängsystem. Vid samma antal poäng räknas fjärde tävlingen, femte, sjätte osv. Om ytterligare åtskillnad behövs så vinner den som har flest SSE eller minst antal fel.


Godkänt doftprov eukalyptus
Godkänt doftprov lagerblad
Godkänt doftprov lavender
Klass 1 TSM/TEM
Klass 1 TSM/TEM Diplom
Klass 2 TSM/TEM
Klass 2 TSM/TEM Diplom
Klass 3 TSM/TEM
Klass 3 TSM/TEM Diplom
Klass ELIT
CERT
SSE (per moment, i de 3 tävlingarna)
SSE Diplom

Poäng
1
2
2
Erhållna poäng x 0,1
2
Erhållna poäng x 0,15
3
Erhållna poäng x 0,2
4
Erhållna poäng x 0,25
5
2
10


RALLYLYDNAD
Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått a) flest godkända resultat på alla starter under året, b) flest starter under året, c) sammanräknad poäng på alla starter under året, d) flest maxpoäng, e) högsta totala poängen på alla starter under året räknat på protokollens resultat.

Klass
Nybörjarklass
Fortsättningsklass
Avancerad klass
Mästarklass

Maxpoäng (alla klasser)

Godkänd
4
6
8
10

2


UTSTÄLLNING
Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått a) flest antal BIR på hundens samtliga starter under året, b) flest antal CERT på hundens samtliga starter under året, c) flest antal starter under året, d) högsta sammanräknade resultat enligt nedanstående tabell, på hundens samtliga starter under året.

Utställning
BIS 1 SKK
BIS 2-4 SKK
BIS 1 SSRK
BIS 2-4 SSRK
BIG 1 SKK
BIG 2-4 SKK
BIR CLUB SHOW
BIR SKK, SSRK
BIM CLUB SHOW
BIM SKK, SSRK
CERT/CACIB
Bästa Hane/Tik 2-4
RESERV CERT
CK
Excellent
Very Good
Good
Sufficient

Poäng
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
4
2
1


VILTSPÅR
Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått flest a) 1:a pris på alla starter under året och b) räknad totalpoäng på alla starter under året enligt nedanstående poängräkning.                                                                                        

Pris, Klass
1:a pris Öppenklass
2:a pris Öppenklass
3:e pris Öppenklass
Godkänd Anlagsklass

Poäng
10
8
6
5


AKTIVITETSMÄSTARE
Du får poäng för varje slag av officiell aktivitet du deltar i. Skicka in ett godkänt resultat från varje gren du deltagit i (se poängtabell nedan). Du får tillgodoräkna dig en (1) start per gren och år förutom kurs där du får tillgodoräkna dig 3 kurser/år.

Gren
Agility
Bruksprov
Freestyle
Jaktprov ÖKL/SKL
Nybörjarprov A
Nybörjarprov B
Vattenprov
Lydnadsprov
Nose work
Rallylydnad
Viltspårprov ÖKL
Viltspårprov Anlagsklass
Utställning officiell
Open Show, Springer Mellan
Open Show, annan lokalavdelning inom Springerklubben
BPH
Funktionsbeskrivning (FB)
Mentalbeskrivning (MH)
Kurs med hunden

Poäng
5
6
5
12
10
8
6
5
3
3
4
3
5
4

3
3
3
4
3


DELTAGARMÄSTARE
Du får 1 poäng för varje gång du startar i en officiell aktivitet (lydnad, jakt, utställning, viltspår, rallylydnad, nose work, BPH, bruks m.m.)
Du får även 1 poäng om du deltar på ett WT (Working test) eller startar i blåbärsklass i agility.
Om du går en kurs får du också poäng. Resultatet räknas inte, det är deltagandet som ger poäng.


ALLROUNDHUND
Skicka in resultat från minst tre officiella grenar.