Genomförda aktiviteter

Här kan du läsa mer om de aktiviteter som genomförts inom Springer Mellan. 

Under 2024:

Vattenträning - Värmskog