Genomförda aktiviteter

Här kan du läsa mer om de aktiviteter som genomförts inom Springer Mellan. 

Nose work träningstillfälle - Hildurs HundKul i Örebro