Här nedanför hittar du info och kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar. 

Håkan Stenman

Ordförande
stenman.hakan@outlook.com

Johan Thörn

Vice ordförande
johanthorn139@gmail.com

Emma Andersson

Sekreterare
wemmaa@gmail.com

Åse Palm

Ledamot
ase.palm@gmail.com

Ann-Marie Skansen

Ledamot
annmarie.skansen@live.se

Sophie Strömberg

Ledamot
sophiestromberg@hotmail.se

Gunilla Hansson

Kassör

Anna-Maria Sandberg

Suppleant
majasandberg@hotmail.com

Mari Arenö

Suppleant
mariareno@hotmail.com