Här nedanför hittar du info och kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar. 

Mari Arenö

Ordförande
mariareno@hotmail.com

Johan Thörn

Vice ordförande
johanthorn139@gmail.com

Sophie Strömberg

Sekreterare/Ledamot
sophiestromberg@hotmail.se

Gunilla Hansson

Kassör/Ledamot

Ann-Marie Skansen

Suppleant
annmarie.skansen@live.se

Åse Palm

Suppleant
ase.palm@gmail.com


Utanför styrelsen

Valberedning: Lotta Thörn, Birgitta Johansson
 

Stadgar

Stadgar för lokalavdelningen Springer Mellan finns på Springerklubbens hemsida.