Springer Mellans Hund (tidigare utkast)

Vid årsmötet utser vi Springer Mellans hund i grenarna agility, bruks, freestyle, jakt, lydnad, nose work, rallylydnad, utställning och viltspår. Det är bara officiella resultat som räknas och du får själv skicka in dina resultat för att vara med i uttagningen.

Vi utser också Springer Mellans Allroundhund, Aktivitetsmästare och Deltagarmästare! För att vara med i uttagningen av Springer Mellans allroundhund ska du skicka in resultat från minst tre olika grenar. Du får välja om du vill ansöka om aktivitetsmästare eller deltagarmästare. Du kan inte delta i båda grenarna under samma år.

 
Däremot får man räkna och skicka in resultat från inofficiella tävlingar och kurser för att vara med och tävla för Deltagarmästaren.

Styrelsen förbehåller sig rätten att vid behov göra justeringar i poängberäkningssystemet.

Anmälan
I anmälan ska följande finnas : Hundens hela namn, registreringsnummer, ditt namn och adress, telefonnummer och mailadress till dig själv samt om du önskar få en rosett eller endast stå med på resultatlistan. Ägaren skall vara medlem i Springerklubben / Lokalavdelning Mellan. Hunden ska vara registrerad i Sverige. Resultaten skall vara tagna i Sverige under tiden 1 januari - 31 december.


Glöm inte att skriva vilken gren du anmäler din hund till ! 
Den är endast resultat för 2022 som får räknas !

Skicka in din anmälan för 2022 års resultat till springermellan@gmail.com senast 15 januari 2023. 

Agility

Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått a: flest pinnar oavsett klass, b: flest starter under året, c: högst sammanräknad poäng på alla starter under året.

                             Pinne         Felfri/Nollad         Cert   
Klass 1                    10p              6p
Klass 2                   12p              8p
Klass 3                   14p              10p                        16pBruks

Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått a: högsta meriten (högsta klassen), b: högsta poängen i sina protokoll sammanlagt för alla starter under året.

            Godkänd    Uppflyttad     Uppflyttad+Klassvinst        Cert

Apell         7p                 10p                          11p
Högre       9p                 12p                          13p 
Lägre        11p                 14p                          15p
Elit             16p                                                                           18p

Freestyle

Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått a: flest klassvinster, b: högsta sammanlagda resultatet för alla starter under året, c: flest starter under året.

              Klassvinst med uppfly.p              Uppflyttad          

Klass 1                   6p                                        5p
Klass 2                  8p                                         7p
Klass 3                  10p                                        9p 

Jaktprov

Räkna max tre starter under året. Vid lika poäng vinner den med högsta meriten.

                           Godkänt 

Vattenprov              4p
Nybörjarprov B       12p
Nybörjarprov A       14p
                       

Fältprov               1:a p             2:a p               3:a p

  ÖKL                     22p             20p                  18p                        
                           Placering 1-4                    Diplom 
Segrarklass              26p                               24p 

Lydnad

Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått a: flest klassegrar, b: flest 1:a pris på alla starter under året, c: alla resultat under året sammanräknade, d: alla poäng på protokollen för året sammanräknade.

                            Godkänd                  Uppflyttad                       

Startklass                5p                                8p 

                   1:a p m. klassvinst     1:a p      2:a p      3:e p
Klass 1                     11p                 10p            8p       6p 
Klass 2                    13p                 12p           10p       8p 
Klass 3                    15p                 14p            12p      10p

Nose work

Räkna max tre starter under året. Resultat från doftprov samt officiella nose work tävlingar i antingen TSM eller TEM sammanräknas enligt nedanstående poängsystem. Vid samma antal poäng räknas fjärde tävlingen, femte, sjätte osv. Om ytterligare åtskillnad behövs så vinner den som har flest SSE eller minst antal fel.

Doftprov eukalyptus                                                    1 p
Doftprov lagerblad                                                      2 p
Doftprov lavendel                                                       2 p
TSM / TEM NW1 Erhållna poäng x 0,1 Diplom            2 p
TSM / TEM NW2 Erhållna poäng x 0,15 Diplom         3 p
TSM / TEM NW3 Erhållna poäng x 0,2 Diplom          4 p
NW Elit Erhållna poäng x 0,25 CERT                         5 p
SSE (per moment)                                                       2 p
SSE Diplom                                                                 10 p
                       

Rallylydnad

Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått a: flest godkända resultat på alla starter under året, b: flest starter under året, c: sammanräknad poäng på alla starter under året, d: flest maxpoäng, e: högsta totala poängen på alla starter under året räknat på protokollens resultat.

                                     Godkänd

Nybörjarklass                     4p
Fortsättningklass               6p
Avanceradklass                 8p
Mästerklass                       10p

Maxpoäng alla klasser       2p

Utställning

Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått a: flest antal BIR på hundens samtliga starter under året, b: flest antal CERT på hundens samtliga starter under året, c: flest antal starter under året, d: högsta sammanräknade resultat enligt nedanstående tabell, på hundens samtliga starter under året.


BIS 1 SKK                       20p
BIS 2-4 SKK                   19p
BIS 1 SSRK                     18p
BIS 2-4 SSRK                 17p
BIG 1 SKK                       16p
BIG 2-4 SKK                   15p
BIR, CLUB SHOW          14p
BIR SKK, SSRK               13p
BIM CLUB SHOW           12p
BIM SKK, SSRK               11p
CERT/CACIB                   10p
Bästa Hane/Tik 2-4         9p
RESERV CERT                 8p
CK                                    7p
EXCELLENT                     6p
VERY GOOD                    4p
GOOD                               2p
SUFFICIENT                      1p 

Viltspår

Räkna max tre starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng så vinner den hund som har fått flesta: 1:a pris på alla starter under året och b: räknad totalpoäng på alla starter under året enligt nedanstående poängräkning.                                                                                                                                 1:a          2:a              3:a
GK Anlag                   5 p

ÖKL                                       10p         8p              6p    

Aktivitetsmästare

Du får poäng för varje slag av officiell aktivtet du deltar i. Skicka in ett godkänt resultat från varje gren du deltagit i (se poängtabell nedan). Du får tillgodoräkna dig en (1) start per gren och år förutom kurs där du får tillgodoräkna dig 3 kurser/år.


Gren

Agility                                                       5p
Bruksprov                                                 6p
Freestyle                                                  5p
Jaktprov ÖKL/SKL                                   12p
Nybörjarprov A                                        10p
Nybörjarprov B                                         8p
Vattenprov                                                6p
Lydnadsprov                                             5p
Nose work                                                 3p
Rallylydnad                                                3p
Viltspårprov ÖKL                                      4p
Viltspårprov Anlagsklass                          3p
Utställning officiell                                    5p
Open Show, Springer Mellan                  4p
Open Show, annan lokalavdelning inom Springerklubben- 3p
BPH                                                          3p
Funktionsbeskrivning (FB)                       3p
Mentalbeskrivning (MH)                           4p
Kurs med hunden                                     3p

Deltagarmästare

Du får 1 poäng för varje gång du startar i en officiell aktivitet (lydnad, jakt, utställning, viltspår, rallylydnad, nose work, BPH, bruks mm.)

Du får även 1 p om du deltar på ett WT(Working test) eller startar i blåbärsklass i agility. 

Om du går en kurs får du också poäng. Resultatet räknas inte, det är deltagandet som ger poäng.

Allroundhund

Skicka in resultat från minst tre officiella grenar.