Styrelsen

 

Här nedanför hittar du info och kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar. 

 Håkan Stenman 

Ordförande
stenman.hakan@outlook.com


Åse Palm

Vice ordförande 

ase.palm@gmail.com

Ennelie Sjöberg

                       Sekreterare

enneliesjoberg@gmail.com

        Caisa Johansson

       Kassör   
 cajo505@gmail.som

Ann-Marie Skansen

                          Ledarmot
annmarie.skansken@live.se

Anna-Maria Sandberg

Suppleant
majasandberg@hotmail.com 

Johan Thörn 

Suppleant
Johanthorn139@gmail.com